Siddhagiri Museum - Ambabai Mahalaxmi Kolhapur

Go to content
Siddhagiri Gramjeevan Museum (Kaneri Math)

Siddhagiri Gramjeevan Museum; only 7 kilometers away from Shivaji University, a destination, displaying rural lifestyles of Kolhapur region. During 2 hours of your journey, you will be happy to see this rural display. One must visit the ancient and famous Mahadev temple here.
सिद्धगिरी ग्रामजीवन म्युझियम (कणेरी मठ)
शिवाजी विद्यापीठपासून केवळ 7 किलोमीटर अंतरावर असलेलं, श्री अदृश्य काडसिद्धेश्वर महाराजांच्या प्रेरणेतून उभं राहिलेलं, कोल्हापुरच्या ग्रामीण परंपरांची ओळख करून देणारं हे ठिकाण; सिद्धगिरी ग्रामजीवन म्युझियम. दीड-दोन तासांच्या आपल्या या प्रवासात शहरात राहूनदेखील ग्रामीण समाजव्यवस्थेचा फेरफटका आपल्याला वेगळाच आनंद देऊन जातो. इथलं पुरातन महादेव मंदिरही पाहण्यासारखं आहे.
Coordinates
16.6110° N, 74.2643° E
Google Map
Opening time09.30 am
Closing time05.00 pm
Governed by
Siddhagiri Amusement Park
Contact number0231 2684113
Websitewww.siddhagirimath.org
Entry feesAs applicable
Back to content